Posterholts Gemengd Koor


  

      In 2018 bestaat het Posterholts Gemengd Koor 50 jaar!

    

   

     Zaterdag 6 oktober: Revue “Reis door de tijd”

        Hierin wordt u meegenomen naar de afgelopen 50 jaar door middel van:

        nieuwsbeelden, muziek, dans, toneel en

        nog enkele typische zaken uit die tijd.


     Zondag 7 oktober 11.00 tot 13.00 uur:  informele samenkomst in c.c. De Beuk

        U kunt dan met ons, het bestuur en de leden, het glas te heffen en te toasten op het 50 jarig bestaan.

        Ook bent u dan in de gelegenheid om het bestuur te feliciteren bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum.


     Zaterdag 14 april was de door ons koor georganiseerde actie: “Samen zingen tegen kanker”

        Een groot succes mogen we het zeker noemen: er waren bijna 200 zangers op het podium.       

        Het eindsaldo, dus het bedrag dat naar het Kankeronderzoekfonds Limburg gaat is maar liefst € 5.050,- !


       
              

            

           

       

     

    


     Nieuwe privacy wetgeving:


         Geen enkele vereniging - dus ook ons koor niet -  ontkomt eraan:

         per 25 mei 2018 is de privacy wetgeving in Nederland veranderd. Voor informatie:
 
Uw privacy is belangrijk voor ons Privacy policy Posterholts Gemengd Koor