Vrienden PGK

Stichting Vrienden Posterholts Gemengd Koor

Een stichting van liefhebbers van koormuziek die ons koor een warm hart toedraagt en financieel ondersteunt bij bijzondere en onverwachte kosten.

De leden – personen en bedrijven – worden uitgenodigd bij uitvoeringen en ontvangen het verenigingsblad van het koor, het “Zangneutsje”.

Bestuur stichting “Vrienden PGK”:

   Voorzitter: —
   Secretaris/penningmeester: Paul v.d. Boom
   Tiny Lind-Poulussen
   Marlies Offermans-Curfs
   Peter Jeurissen

Ook u kunt Vriend van ons koor worden.
Neem voor inlichtingen contact op met Paul v.d. Boom, tel. 0475 402074 of via e-mail: paul.vandenboom@planet.nl